GÖREVLERİ:

A) Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılıkları
 
     * Afet ve Acil Durum Başkanlığı
        - İl Afet ve Acil Durum Müdürlü
        - Valilik Kriz Merkezi     
           
B) İçişleri Bakanlığı 
 
     * İl Emniyet Müdürlüğü
                 * İl Jandarma Komutanlığı
                 * Sahil Güvenlik Komutanlığı
                 * Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
                 * İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı
     * İl İdare Kurulu Müdürlüğü       
     * İl Disiplin Kurulu
     * Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulaması
     * BİMER Uygulaması
                 * İl Göç İdaresi Müdürlüğü
                 * İl Yazı İşleri Müdürlüğü
     * İl Hukuk İşleri Müdürlüğü
        - Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
     * İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı
     * Protokol Şube Müdürlüğü
     * İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
     * İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
                 * İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
                 * Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
     * Vilayet Binası Yönetimi
     * Olağanüstü Hal Bürosu
     * Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)
 
C) Adalet Bakanlığı
                 * Seçimlere ilişkin idarece yürütülecek iş ve işlemler
 
D) Maliye Bakanlığı                        
                 * İl Defterdarlığı
                 * Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı
     * Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı
     * Milli Piyango İdaresi Balıkesir Şube Müdürlüğü
                 * Maliye Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
E) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
                 * Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
                 * Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği
                 * Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü (Balıkesir)
                 * Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
                 * Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörlüğü
                 * Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
F) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

                 * İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı